607web.nl

Bijbelboekzoekspel

Heb jij ook wel eens dat je een hoofdstuk wil opzoeken in je bijbel en na vijf keer heen en weer bladeren toch maar naar de inhoudsopgave gaat? Met het programma op deze pagina kun je het opzoeken van Bijbelboeken oefenen.
Eerst kies je een set boeken, en klik je op 'Begin', of druk je op 'S'. Dan verschijnt er een doelboek en een boek waarbij je je op dat moment bevindt. Het is de bedoeling om het boek dat boven wordt weergegeven te vinden door steeds 'Eerder' of 'Later' te kiezen. 'Eerder' betekent dus naar links bladeren, en 'Later' naar rechts bladeren. Wanneer je het boek hebt gevonden wordt weergegeven welke boeken direct links en rechts van het gevonden boek staan. Je kunt een nieuw doelboek krijgen door weer op 'Begin' te klikken.
Wanneer je een fout maakt, worden het doelboek en het boek waarbij je je op dat moment bevindt toegevoegd aan een lijst met gemaakte fouten. Deze boeken hebben dan iets meer kans om als doelboek gekozen te worden bij een volgende keer spelen. Als je geen gebruik wil maken van deze functie, kun je het vinkje bij 'Fouten terug laten komen' weghalen. Bij het kiezen van een nieuwe set boeken of het verversen van de pagina wordt de lijst gereset.
Onder het spel zijn links te vinden naar pagina's op deze website met meer informatie over bijbelboeken.

Kies een set boeken en klik op 'Begin'.

Doel:

Huidig:

Volgorde van de Bijbel

Canon van de Bijbel