607web.nl

Dromen

Ik was op een mij onbekende plek, en moest ergens naartoe, maar wilde eerst naar het toilet. Eerst wachtte ik een paar minuten bij een bezet toilet, maar toen een van de deuren eindelijk openging bleek het een urinoir te zijn (ben ik geen fan van) – wat me best verbaasde, want die zitten meestal niet achter een deur met slot. Aangezien ik tijdens het wachten geen enkel geluid achter de andere deur vandaan had gehoord, besloot ik maar naar een ander toilet op zoek te gaan. Gelukkig zag ik al snel een bordje dat naar een toilet wees. Er stond een pijl op die naar boven wees, en ik zag een trap. Ik ging naar boven en kwam in een soort bibliotheek. Maar ik zag geen toiletbordjes meer. Wel nog een trap, dus die ging ik ook maar op. Ik kwam terecht in schijnbaar precies dezelfde ruimte, inclusief nog een trap. Toen ik die ook nam scheen ik boven te zijn. Nog steeds geen wc's, maar ik kon wel naar links. Vanaf daar zag ik de ruimte waar ik begonnen was, waar ik nu een invalidentoilet zag. Ik besloot om daar dan maar heen te gaan, al voelde dat een beetje apart, omdat ik geen invalidentoilet nodig heb. De deur wilde echter niet open, ook al leek hij bij bestuderen niet op slot te zijn. Dus ik ging terug naar de bibliotheek, en nam daar een andere weg, in de hoop dat ik op een andere plek toch de wc's waar het bordje heen had gewezen zou tegenkomen. Trap na trap afdalend kwam ik echter niks tegen dat op dan wel naar een toilet wees. Maar uiteindelijk zag ik toch een bordje! Die volgde ik, en ja hoor, een wc… die niet beschikbaar was, want er stond een schoonmaakkarretje voor de deur. Ik kwam weer terug bij het begin. Het toilet daar was nog steeds bezet, en er stond ook iemand te wachten. Ik volgde een ander bordje naar een invalidentoilet… en kwam bij een muur.

Introductie

Dat was een anekdote van mijn matchingsdag van Kunstmatige Intelligentie. Juist, het was géén droom. Ik vond het ter plekke wel hilarisch dat het zo veel leek op een dromengenre dat ik vaak ervaar, wat een goed tegenwicht was voor de frustratie en de angst om te laat te komen.
Vermoedelijk droom ik dergelijke dromen vaak omdat ik elke nacht een keer wakker wordt om naar de wc te gaan. Als ik aan het dromen ben op het moment dat m'n lichaam er behoefte aan heeft, is dat wellicht reden om in m'n droom op zoek te gaan. Soms vind ik overigens ook in m'n dromen wel een toilet, en grappig genoeg voel ik me dan wel even opgelucht – maar binnen vijf minuten moet ik weer.
Dromen fascineren mij. Op een van de vele fora waarop ik actief ben (geweest), het Lemmingsforum, is er een topic over dromen, en ik merkte dat ik het niet alleen gaaf vond om over m'n eigen ervaringen te schrijven, maar ook om die van anderen te lezen, en me te verwonderen over wat zij in hun slaap hadden meegemaakt. Hopelijk ben jij een van de mensen die hier ook van geniet. Want ik heb veel te schrijven!
Dromen gaan immers ook vaak over andere dingen dan naar de wc moeten. ;) Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik een keer een droom had die ik erg gaaf vond, en graag zou hebben willen kunnen terugkijken. In sciencefictionverhalen zoals die van Donald Duck kan dat al, maar in werkelijkheid is het opnemen van dromen nog niet mogelijk… al komen we al enigszins in de richting (zie Dromen uitlezen met fMRI). Inmiddels kan ik me wat betreft die droom alleen nog herinneren dat Mowgli en een parkeerplaats een rol speelden.
Ik heb nooit een dromendagboek bijgehouden – althans, dat was het geval toen ik dit begon te schrijven; inmiddels heb ik dit een tijdje gedaan voor een dromeneditie van het verenigingsblad waar ik voor schrijf – en heb weinig opgeschreven herinneringen aan dromen, dus blijft het voornamelijk bij vage herinneringen aan dromen die veel indruk op me hebben gemaakt, want zoals je wel zult weten vervagen herinneringen aan dromen snel. Misschien maar goed ook: dingen die echt gebeurd zijn zouden wel eens significanter om te onthouden kunnen zijn.

Dromen over bekenden

Soms stuur ik wel herinneringen aan dromen aan mensen die ik ken, als zij erbij betrokken zijn. De reacties verschillen. ;) Ik denk dat sommige mensen het idee hebben dat het raar of eng is als je over ze droomt, wat ik eigenlijk niet begrijp. Ik droom over zoveel mensen… en kan dan zomaar iets sturen als dit: Ik heb vannacht twee keer gedroomd dat je op vrijdag in Heerenveen naar de HEMA ging om een sd-kaart te kopen voor Klaske. :P aan een oud-klasgenoot van me… Klaske is een (inmiddels oud-) klasgenoot van m'n zusje.
Het kan zijn dat dit tot leuke toevalligheden leidt. Zo droomde ik een jaar geleden over een andere oud-klasgenoot van m'n zusje, waarin diegene kon vliegen. Geen idee hoe m'n brein erbij kwam om deze persoon een belangrijke rol in m'n droom te geven, maar het bleek dat m'n moeder haar de dag ervoor per ongeluk had gebeld, omdat ze onder de naam van iemand anders in haar contacten stond.
Wat helemaal tot de verbeelding spreekt is het dromen over iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Ik ken namelijk best wat mensen via internet van wie ik nog nooit een foto heb gezien. Één keer leek m'n brein het willen vaststellen van het uiterlijk van zo iemand te willen uitstellen, want in plaats van sociaal te doen ging de persoon in kwestie achter een gordijn zitten lezen. Later gebeurde het weer, en keek ik achter het gordijn om hoi te zeggen, en toen herinnerde de vriend me aan iemand die ik kende. Helaas wist ik bij het opschrijven niet meer aan wie. :P Een andere keer dat ik droomde over iemand van internet maakte ze later plaats voor een klasgenoot van me, die haar rol overnam.
Een interessante droom over iemand die ik nog niet had ontmoet betrof Vlad & Cosmin, een Discordaccount dat twee persoonlijkheden leek te hebben. Het bleken later daadwerkelijk twee verschillende personen te zijn (broers), maar destijds dachten velen dat Cosmin een soort alter ego was. Ik droomde eens over hen, en in mijn droom waren ze een vrouw. We waren gezellig aan het fietsen, en op een gegeven moment vroeg ik haar "Ben je op dit moment Vlad of Cosmin?". Het bleek overigens dat Vlad ook over mij had gedroomd, over de volgende YouTubevideo die ik zou uploaden. En zijn droom had het goed voorspeld!

Op de zaken achterlopen – of juist voor

Zelf heb ik ook een keer zoiets meegemaakt, maar dat betrof een significantere zaak dan een YouTubevideo. In de eerste klas was ik verliefd op een meisje uit m'n klas, die al snel verkering kreeg met iemand anders. Op een gegeven moment ging dit uit. Die nacht had zij in m'n droom, die daar verder niet over ging, verkering met iemand anders uit m'n klas. Een week later was deze verkering een feit.
Dit was waarschijnlijk simpelweg goed ingeschat van mij, en geen toekomstvoorspelling. Wat je waarschijnlijk wel zult herkennen is dat dromen vaak juist níét up to date zijn. Zo speelde een aanzienlijk deel van mijn dromen zich lang na mijn afstuderen nog af op m'n middelbare school, hetzij met fysieke gelijkenis, hetzij op een locatie gebaseerd op het abstracte gegeven. Zelfs in het afgelopen jaar heb ik er minstens een gehad (waarschijnlijk wel meer, die ik me niet kan herinneren), ook al heb ik er geen les gehad sinds 2017 en ben ik er sinds 2019 zelfs helemaal niet meer geweest.
Bovendien speelt mijn vader in mijn dromen best vaak een rol, hoewel hij al een half decennium dood is. Toen hij net doodgegaan kwam dit uiteraard vaak terug in mijn dromen, en was ik bijvoorbeeld verward of boos als hij er opeens wel was. Inmiddels komen deze reacties echter niet of nauwelijks meer voor, en speelt hij gewoon mee zoals andere familieleden dit ook doen: pas bij het ontwaken besef ik eventueel dat het merkwaardig is dat hij weer voorkwam.
Een van de aantekeningen die ik in het dromennachtboek voor de AiAiAi (het eerder genoemde verenigingsblad) heb gemaakt is als volgt: Droom met JJ en Jort. Aan het eind reed JJ auto, vanaf achterin. Maar toen werden het toch fietsen. In de AiAiAi of zoiets stonden allemaal links, maar sommige, waaronder een van mij, werkten niet. JJ wilde parkeren bij die link. Levien herinnerde zich dingen uit Incognito's verleden. Ten eerste vind ik het interessant dat personages uit verschillende kringen gecombineerd worden: JJ is iemand die ik ken van college en Levien is een actief lid van mijn studievereniging U.S.C.K.I. Incognito, maar Jort is iemand van m'n middelbare school. Dit soort combinaties komen erg vaak voor. Als ik droom over de universiteit komen er vaak mensen voor die ik al lang niet meer gesproken heb, maar als ik droom over de middelbare school of mijn tussenjaar doen er ook mensen mee die ik toen nog helemaal niet kende. Anachronismen schijnen dromen niet te deren.

Perspectiefs- en onderwerpsveranderingen

Verder vallen in deze droom een aantal aparte opeenvolgingen op. Ik heb aangetekend 'Maar toen werden het toch fietsen', doch in mijn droom is dit me niet opgevallen als iets aparts. Later reden we kennelijk toch weer in een auto, die geparkeerd moest worden. Nog een stuk eigenaardiger durf ik te beschouwen dat JJ wilde parkeren bij een link in de AiAiAi.
Het gaat hier wellicht om de hoofdreden dat het me interessant lijkt volledige dromen terug te kunnen zien: ik vraag me af hoe het onderwerp van het ene in het andere overgaat. Want het gebeurt vaak genoeg dat ik me wel een enigszins coherente droom herinner, met dan misschien wat onverwachte personages erin, maar wel vaste personages, één locatie en één thema, maar het komt ook vaak voor dat in het midden van m'n herinnering de droom drastisch verandert. Soms gaat het zo ver dat niet alleen het onderwerp, maar ook de rol van mezelf verandert.
De nacht voordat ik begon met het schrijven van dit stuk gebeurde dit in een vrij extreme variant: ik kon weer eens geen bruikbaar toilet vinden, maar uiteindelijk wel. Toen was ik echter m'n dopper kwijt, en ik zag overal doppers staan die er hetzelfde uitzagen als die van mij (wat eigenlijk nooit gebeurt, want ik gebruik een aparte kleurencombinatie om dat te voorkomen ;)). Men was boos op mij omdat ik te laat was, maar ik legde uit waarom ik water bij de hand wilde hebben, een uitleg die nauw betrekking had op mijn werkelijke omgang met waterflesjes. Toen zou ik gekruisigd worden, en dat vond ik erg onterecht. Ik las dat dit enkele eeuwen geleden gebeurd was, in een eigentijdse bron die de spot nam met de gekruisigden. Ik keek vol afschuw naar de prent, en vond dat de mensen ten onrechte gekruisigd waren. Het verhaal was gepubliceerd in Donald Duck. De leerlingen uit de klas haalden hier een moraal uit: iedereen moet zijn steentje bijdragen.
Nu vráág ik je: hoe is het mogelijk dat ik een doorlopende herinnering heb aan een droom (ik heb dit des nachts vluchtig opgeschreven om te gebruiken in m'n artikel), waarin zulke enorme non sequiturs zitten? Aan de andere kant mag ik blij zijn dat het perspectief veranderde toen de kruisiging aan bod kwam, want anders had het een flinke nachtmerrie kunnen zijn.
In de volgende droom, die ik eens aan een vriend vertelde, was het niet het perspectief dat veranderde: We hadden LO van Brouwer en ik was laat om de een of andere reden, maar ik kwam toch en mocht het ook een keer proberen. Dus, ik deed het een keertje en haalde een nieuw record. Er was er maar een boven mij, maar dat was logisch, want die had Toyeca gebruikt en ik Dr. Grudge. Toyeca en Dr. Grudge zijn auto's in een game die ik ten tijde van die droom heel veel speelde. M'n vriend vroeg (in werkelijkheid) of we dan die game aan het spelen waren tijdens LO, maar ik herinnerde me wel echt te moeten rennen. Toch voelde de relativering van het verschil in auto op dat moment geheel natuurlijk.
Maar de droom ging verder: het brandalarm ging af, en onze mentor zei dat het een oefening was. Het onweerde echter nogal en er vlogen overal kerktorens in de brand. Op dit moment werd ik me er bewust van dat ik droomde. Ik dacht even na of ik wakker wilde worden of niet, want ik wilde eigenlijk nog wel wat langer slapen. Maar ik besloot om toch maar te ontwaken, omdat ik al die blikseminslagen en zo onaangenaam vond.

Bewustzijn

En hiermee komen we bij het onderwerp dat mij qua dromen het meest fascineert: bewustzijn van het dromen tíjdens het dromen. Ik zou graag horen van mensen die ervaring hebben met zogenaamd lucide dromen; ik heb wel eens gehoord dat mensen dan gaan vliegen en zo. Zelf heb ik zoiets helaas nog nooit gedaan. Ik ben me er echter wel vaak van bewust geweest dat ik droomde.
Dit begon toen ik erg jong was, al zou ik niet weten hoe oud. Ik had destijds vaak nachtmerries, en hoorde dan een bonzend geluid. Achteraf denk ik dat dat m'n hartslag was – of kun je die niet horen als je slaapt? Hoe dan ook, als ik dit gebons hoorde, wist ik "O néé, weer een nachtmerrie!". Op een gegeven moment droomde ik dat ik achterna gezeten werd door iemand die me wilde vermoorden, op de eerste verdieping bij ons thuis. Ik herinner me dat de angst en het vluchten me dusdanig vermoeid hadden dat ik wanhopig was. Toen besloot ik om de moordenaar op te zoeken. Op het moment dat ik voor hem stond werd ik wakker.
De maanden of jaren daarna ontdekte ik dat een nachtmerrie altijd eindigde zodra ik doodging, of eigenlijk zelfs iets ervoor. Dus als ik weer eens achterna gezeten werd en niet het idee had dat ik zou kunnen ontkomen, liet ik me gewoon vermoorden, opdat ik wakker zou worden.
Op een gegeven moment, ik kan me helaas geen specifieke droom heugen waarin ik het voor het eerst deed, kwam ik erachter dat ik om wakker te worden ook m'n ogen kon openen. Dit is eigenlijk best wel interessant (vind ik, dan ;)): in m'n droom had ik m'n ogen al open, maar als ik ze probeerde intens open te sperren gingen ze in het echt open en werd ik wakker. Ik achtte dit toch wel een aangenamere manier om m'n droom te beëindigen dan effectieve zelfmoord, dus in het vervolg opende ik mijn ogen vaak zodra ik erachter kwam dat ik me in een nachtmerrie bevond.
Overigens slaagde ik hier niet altijd even makkelijk in: soms kostte het veel moeite, en ik herinner me een enkele keer waarin het helemaal niet lukte, en ik er zodoende van overtuigd raakte dat het toch geen droom was. Later ervoer ik echter iets dat echt heel opvallend niet klopte (als ik me niet vergis keek ik op een klok, die zich nogal inconsequent gedroeg), en toen probeerde ik het nog een keer, met succes.
Het bekijken van klokken is overigens een van de tips die vaak wordt gegeven aan mensen die graag lucide willen worden tijdens een droom. Het idee is dan dat als je overdag vaak op een klok kijkt je dit 's nachts ook gaat doen, en dan ziet dat ze de tijd niet juist aangeven – of dat de tijd niet juist verloopt, natuurlijk. Ik kijk echter overdag om de spreekwoordelijke haverklap op m'n horloge, en doe dit in m'n dromen toch zeer zelden. Misschien moet je overdag een níéúwe gewoonte aanleren, om er tijdens je slaap bewuster mee bezig te zijn.
Misschien zou ik dan ook kunnen gaan vliegen en zo. Ik vermoed dat het feit dat ik nog nooit de regie over een droom heb overgenomen, zoals sommige mensen met lucidedroomervaringen beschrijven, eruit voortkomt dat ik bij neutrale of fijne dromen nooit door heb dat ik droom totdat ik al wakker ben, wat bij nachtmerries dus anders is – iemand vroeg me overigens hoe ik het begrip nachtmerrie zou afbakenen, en daar ben ik nog niet over uit. Het gaat natuurlijk om nare dromen, en wellicht doet het onverwachte leed me afvragen of het wel echt gebeurt. Het is me echter ook wel eens overkomen dat ik doorkreeg dat ik droomde, maar weinig angst ervoer. In zo'n situatie koos ik er dan soms voor om door te dromen. Maar dit deed ik enkel als ik nieuwsgierig was hoe de droom verder zou gaan, en dan wilde ik juist niet proberen met het verloop ervan te interfereren. Omdat ik in de regel alleen tijdens nachtmerries besef van mijn droomtoestand heb herinnerde ik mezelf er in zulke dromen regelmatig aan dat ik droomde, zodat ik wakker zou kunnen worden als het te naar werd.
Het is naar mijn weten lang geleden dat ik voor het laatst zo'n geval meegemaakt heb. Ik ben bang dat het wakker worden inmiddels een reflex geworden is: zodra ik vermoed dat ik droom probeer ik mijn ogen te openen. Mocht het binnenkort nog wel eens gebeuren dat ik doorheb dat ik droom, dan zal ik wellicht proberen om door een muur heen te lopen of zo, in plaats van direct wakker te worden!

Was het maar waar…

In tegenstelling tot nachtmerries heb ik ook wel eens dromen gehad waarbij ik na ontwaken een intense teleurstelling voelde. In mijn geval ging het dan meestal om videospellen. ;) Ik ben vaak in mijn dromen gameboygames tegengekomen waarvan ik geen idee had dat ze bestonden, en die ik heel graag wilde spelen. Soms deed ik dat ook in de droom zelf, maar meestal werd ik helaas wakker voordat ik eraan toe was gekomen. Het was helemaal vervelend als het besef wat later kwam, en ik eerst dacht "Ik kan het morgenochtend nog spelen", voordat ik me realiseerde dat het spel in het echt (vermoedelijk :P) niet bestond.
Recenter droom ik wel eens van ontmoetingen met huidige of oud-leden van K3. Zoals je misschien wel zult weten ben ik al ruim vijf jaar fan van deze act, en ik volg het gebeuren ook graag achter de schermen, in vlogs en interviews. Het is best een droom van me om met name Marthe een keer te spreken, en elke keer dat ik hierover droom denk ik dat de droom onverwacht uitkomt. Maar dan blijkt het natuurlijk toch een droom te zijn. xD Overigens zou de verwezenlijking ervan behoorlijk onbevredigend kunnen zijn als ik van m'n droomervaringen uitga, want ik ben meestal zo starstruck dat ik geen zinnige conversatie kan voeren.
De meest noemenswaardige van m'n gamegerelateerde dromen betreft het spel Ragdoll Cannon. Dit is een Flash-spel dat ik als kind vaak speelde, en in het hoofdmenu werd een versie met 170 levels geadverteerd. Ik heb dat spel toen meerdere keren geprobeerd te installeren, maar ik kon alleen de eerste 10 levels spelen. Of de andere 160 levels wel hebben bestaan weet ik niet! Als iemand hier meer van weet hoor ik het graag. ;) Maar goed, ik heb dus als ik me niet vergis tot drie keer toe gedroomd dat ik dat spel had, met alle levels. Elke keer was ik superblij, en keek ik er ontzettend naar uit om ze allemaal te spelen… tot het uiterst teleurstellende moment kort na de ontwaking.
Overigens meen ik dat deze dromen nauw aan elkaar gerelateerd waren. Dat wil zeggen: ze deelden niet alleen dat spel met elkaar. Ik geloof dat ik elke keer dat ik de droom droomde, me ook op dezelfde (fictieve) locatie bevond. Helaas heb ik deze ervaring tot een paar jaar geleden nooit beschreven, terwijl de dromen zeker tien jaar geleden plaatsvonden. Zodoende is de herinnering inmiddels flink vervaagd.

Aanhoudende dromen

Ik kan me naast deze droom geen enkel geval herinneren waarin een latere droom het vervolg, of zelfs hetzelfde, leek te zijn als de eerdere droom. Tenminste niet op verschillende dagen. Het is me wel meermalig overkomen dat ik wakker werd uit een nachtmerrie, weer ging slapen, en er direct weer in terugkwam. Ik ben benieuwd wat voor invloed dit heeft op het bewustzijn van de droomstaat. Ik heb aan het gros van deze dromen niet eens een vage herinnering (ik herinner me slechts dat ik als kind zo nu en dan dergelijke aanhoudende dromen had), maar een paar jaar geleden had ik weer zo'n geval, en dit heb ik opgeschreven, omdat een van de leden van het eerder genoemde Lemmingsforum er de rol van antagonist in speelde. Het was sowieso een bijzondere droom, met thematiek die ik me niet kan heugen uit andere dromen.
Ik droomde dat ik door iemand werd gemarteld: deze persoon bleek later Colorful Arty van het forum te zijn. Ik vond het niet leuk om gemarteld te worden, maar Arty wilde niet ophouden. Dus besloot ik om het dan maar te ondergaan. De martelingen werden echter steeds heviger, en hielden meerdere dagen, zo niet weken, aan. Op een gegeven moment vroeg ik Arty of we klaar waren, maar hij zei dat hij vloeibaar stikstof ging gebruiken. Dat zag ik echt niet zitten, dus ik vroeg of we niet konden stoppen, maar hij wilde echt doorgaan. Toen vluchtte ik, en kwam twee vrouwen tegen. Ik legde aan hen de situatie uit: Colorful Arty had op het Lemmingsforum een bericht geschreven over de aard van pijn, en uitgesproken dat hij benieuwd was naar hoe pijn werkte en graag wat experimenten zou uitvoeren. Ik had gereageerd dat pijn mij ook intrigeerde en dat ik wel mee wilde werken aan wat experimenten (wauw, alles voor de wetenschap, nietwaar? xD). Maar daar had ik dus spijt van, want Arty ging veel te ver en ik kon de pijn niet meer aan. Ik twijfelde op dat moment in zekere mate aan de werkelijkheid van hetgeen ik meemaakte, en vertelde de vrouwen dat ik niet wist of Arty een droomverschijning of een boze geest was, maar dat ik er vrij zeker van was dat hij niet van vlees en bloed was. Kort daarna werd ik wakker.
Het was echter nog nacht, dus ik ging weer slapen. Maar toen kwam ik weer in dezelfde droom terecht! Arty was blij dat ik terug was en wilde de martelexperimenten voortzetten. Ik probeerde uit alle macht wakker te worden, en dit lukte. Maar goed, ik moest toch verder slapen. Kwam ik weer bij Arty terecht!! Hij sprak er zijn ongenoegen over uit dat ik steeds weg probeerde te komen. Ik had immers toegezegd op het experiment… maar hij wist me niet op andere gedachten te brengen, en met wat moeite lukte het me om nogmaals wakker te worden.
Inmiddels was ik erg vermoeid en had ik weinig moed om te slapen meer, maar na een gebed en het verzetten van m'n wekker is de droom niet teruggekeerd!

Onnozelheid

Een van de meest grappige dingen aan dromen vind ik de mate waarin je beoordelingsvermogen van waarschijnlijkheid geremd lijkt. Als dit niet zo was, zou je natuurlijk veel vaker en eerder doorhebben dat je droomt, met al die absurde situaties en non sequiturs. Maar het is helemaal leuk als je in je droom een serieuze overweging van een bepaalde kwestie probeert te maken.
Zo droomde ik een keer dat een van m'n beste vrienden me ten huwelijk vroeg, achterin de auto (het moest discreet, want m'n moeder was de bestuurder). Terwijl ik nog droomde was ik van plan om m'n vriend een berichtje te sturen om te vragen of het wel echt gebeurd was, want ik had eigenlijk het gevoel dat ik het gedroomd had. De volgende ochtend heb ik hem er natuurlijk alsnog een berichtje over gestuurd. ;)
Een andere belachelijke overweging betrof m'n beste vriend: hij vroeg zich in mijn droom eens af of hij een iPad zou kopen voor €3,84 (batterijen niet inbegrepen); zoiets was het tenminste. Ik herinnerde me de volgende ochtend het bedrag nog wel, en heb het hem verteld. Maar inmiddels is de herinnering toch vervaagd, zoals met de meeste dromen.

Mijn meest memorabele droom

Er is echter één droom die me vermoedelijk altijd bij zal blijven. Ik heb hem op het Lemmingsforum drieënhalf jaar geleden wel opgeschreven, maar dit was reeds vele jaren na dato. Bij het opschrijven in dit artikel heb ik mijn eerdere versie niet als referentie gebruikt, en toen ik het daarna opzocht kwamen beide beschrijvingen redelijk overheen, al zie ik ook enkele verschillen. Er is hoofdzakelijk wat onzekerheid over de volgorde van de gebeurtenissen, maar ik moet zeggen dat ik soms direct na een droom al niet meer goed weet wat aan wat voorafging…
Maar goed, tijdens het schrijven van dit artikel herinnerde ik me de droom als volgt:
Ik liep bij ons in de wijk rond, en was een liedje aan het verzinnen. Het ging zo:

Dit is de eerste keer dat ik dit heb opgeschreven, maar het zou me niks verbazen als de melodie, het ritme en de tekst al die jaren intact zijn gebleven.
Later in de droom liep ik richting een kasteel, langs een rechte, lange weg. Aan weerszijden lagen greppels. En ik liep zo dicht bij de kant van de weg dat ik soms met een been in de greppel liep.
Weer later was ik auto aan het rijden, maar ik wist eigenlijk helemaal niet hoe dat moest. Toch reed ik de snelweg op, tot mijn schrik. Toen bleek ook nog eens dat ik aan de verkeerde kant van de auto zat. Gelukkig verscheen mijn beschermengel. Ik kan me niet herinneren vaker over een beschermengel gedroomd te hebben, maar in deze droom was zij vaker voorgekomen. Zij bestuurde de auto en bracht me in veiligheid – tenminste, voor even. Want even later ging ik toch dood – ik weet niet meer waarom. Maar wat er toen gebeurde maakte deze droom nog onvergetelijker dan het liedje dat ik verzonnen had. Ik ontwaakte namelijk deze keer niet op het moment dat ik stierf. In plaats daarvan begon er een aftiteling. :D Ik kan me niet herinneren wie hierin vernoemd werden, want ik lachte mezelf wakker, en heb de motieven uit de droom nooit teruggezien; behalve dat ik er in wakkere staat een poosje van overtuigd was dat ik een geniaal nummer bedacht had. Ik heb het op een gegeven moment uitgebreid met "Geef me al je poen" (rijmt op 'groen'), en was van plan om een podiumact uit te voeren waarbij er een emmer met chocolademuntverpakkingen over me werd uitgekieperd. Gelukkig is dit er nooit van gekomen.

Extraductie

Als je tot hier m'n hele artikel hebt gelezen (en hier houdt het op, hoor, ik heb wel even genoeg geschreven!) vermoed ik dat het onderwerp dromen jou ook intrigeert. Ik vind het niet alleen leuk om erover te schrijven, maar ook om erover te lezen of er met anderen over te praten, dus laat het me weten als je iets leuks te delen hebt. Als je een toevoeging of reactie hebt kun je die mailen naar 607[apenstaartje]607web.nl. Leuke aanvullingen plaats ik (uiteraard alleen met jouw toestemming) hieronder.
Welterusten!