607web.nl

Het gymnasium heeft geen nut!

Al enige tijd wordt er gesproken over het nut van het al dan niet volgen van de klassieke talen op het voortgezet onderwijs. In deze discussie zijn alleen nog maar volwassenen zoals docenten aan het woord geweest, hoewel het duidelijk gaat om de leerlingen zelf. Dus hierbij willen wij onze mening als gymnasiasten belichten.
Eerder betoogde Inger Kuin (Letter en Geest, 8 oktober) dat de kennis opgedaan bij de klassieke talen wel degelijk nuttig is voor de huidige studenten. Wij delen haar positieve kijk op de klassieke talen, maar het woord 'nuttig' in deze zin valt te betwisten. Wij als een groep gymnasiasten zijn van mening dat het woord 'nut' hier niet correct is, het woord 'waarde' is in dit geval gepaster. Natuurlijk heeft het gymnasium wel enig concreet nut, maar dat weegt niet op tegen de tijdsinvestering. De emotionele waarde doet dat wel. Het gymnasium is een uitdaging die mooie en ook zeker minder mooie kanten bevat. De gymnasiumopleiding moet niet worden gezien als een extra papiertje bij je diploma, maar als een verrijking van je denkwijze.
Zie de kennis als een weg waar je overheen loopt. Vwo'ers lopen over een rechte snelweg, met af en toe een zijweg, direct naar hun eindbestemming. Gymnasiasten volgen een weg die eraan parallel loopt, met vrijwel dezelfde eindbestemming. Maar in tegenstelling tot de snelweg slingert het gymnasiumpad zich door allerlei prachtige, soms moeilijk begaanbare gebieden en soms neem je een doodlopende weg, die alleen leidt naar een uitzicht. Maar wanneer je terugloopt naar de weg, ben je indirect toch rijker geworden. We moeten er weliswaar meer tijd in steken om ons einddoel te bereiken, maar onderweg gebeuren er bijzondere dingen die we later niet zullen vergeten.
Een ex-gymnasiast zei ooit: "Ik heb twee goede keuzes gemaakt in mijn leven: de eerste was beginnen met gymnasium, de tweede stoppen met gymnasium." Uiteindelijk waren bij deze leerling de tijd en moeite niet meer in balans met de uitdaging en het plezier. Het gymnasium heeft voor haar niet echt nut gehad: ze krijgt bij haar eindexamen geen papiertje waarop vermeld staat dat ze vier jaar gymnasium heeft gedaan. Heeft het dan voor haar waarde gehad? Zeker. Ze heeft veel bijzondere landschappen gezien en leuke dingen ervaren. Dat is wat gymnasium is: het kost te veel tijd voor te weinig concreet nut, maar de verrijkende ervaring zouden wij niet willen missen.

Geschreven door verschillende leerlingen uit mijn klas, destijds gymnasium 5.